กู้เงินธนาคารยังไง ให้ผ่านง่าย ได้วงเงินสูง อ่านเลย

เคยมีหลายคนบ่นว่าการกู้เงินธนาคาร นั้นกู้ยืมเงินออนไลน์หรือออฟไลน์ได้ยากมาก ธนาคารไม่ค่อยอนุมัติ โดยเฉพาะการกู้เงินด่วน ที่มีวงเงินสูงเพราะแต่ละธนาคารจะมีการตรวจสอบหลายขั้นตอนสถานะการเงิน เครดิตรวมถึงประวัติทางการเงินของเราด้วย ซึ่งกว่าจะได้เงินกู้จากธนาคารนั้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการดำเนินการ อีกทั้งบางคนได้รับการอนุมัติ บางคนไม่ได้ แล้วเราจะทำยังไงให้สามารถกู้เงินธนาคารให้ผ่านและมีโอกาสอนุมัติได้สูง รวมถึงเมื่ออนุมัติแล้วจะได้วงเงินตามความต้องการ ซึ่งก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับการกู้ยืมเงินกับธนาคารก่อน ว่าคืออะไร 

เงินกู้ยืมจากธนาคาร หมายถึง ธนาคารได้ให้ลูกค้ากู้สินเชื่อธนาคาร จำนวนหนึ่งโดยจำกัดระยะเวลาไว้เป็นที่แน่นอนและมีการชำระคืนในแต่ละครั้งโดยแบ่งออกเป็นงวด ๆ โดยจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกำหนดจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งการกู้ยืมเงินจะต้องมีการค้ำประกันโดยอาจจะใช้เป็นหลักทรัพย์ ที่ดินสิ่งก่อสร้างอาคารหรืออาจจะเป็นเงินฝากที่มีอยู่ในบัญชี จึงจะสามารถกู้เงินธนาคาร เพื่อกู้เงินมาทำธุรกิจได้


เงินกู้ยืมธนาคารแบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลักดังดังนี้

1 สินเชื่อ กู้เงินธนาคาร ประเภทที่แบ่งตามระยะเวลา 

- สินเชื่อระยะสั้น คือ สินเชื่อที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี เช่น สินเชื่อบัตรเครดิต หรือการกู้ยืมเงินสดจากธนาคาร

- ระยะการ คือ สินเชื่อที่มีอายุระหว่าง 1 ถึง 5 ปีมีการผ่อนส่งเป็นงวด เช่น สินเชื่อรถยนต์ 

- ระยะยาว คือ สินเชื่อที่มีระยะเวลาการชำระหนี้นานกว่า 5 ปีมีวงเงินที่สูง แต่จะใช้เวลาในการพิจารณานานกว่าสินเชื่อระยะสั้นโดยมากจะเหมาะกับการนำไปลงทุนโครงการต่าง ๆการปลูกสร้าง เป็นต้น

2 สินเชื่อกู้เงินธนาคาร ประเภทตามวัตถุประสงค์

- สินเชื่อเพื่อการบริโภค คือ สินเชื่อที่ใช้ผ่อนส่งจากการซื้อสินค้า เช่น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น 

- สินเชื่อเพื่อการลงทุน สินเชื่อเพื่อการลงทุนหรือเพื่อประกอบการธุรกิจอย่างเช่นสินเชื่อฆ SME เป็นสินเชื่อที่ใช้เวลาการอนุมัติไม่นาน และไม่ต้องมีสินทรัพย์ค้ำประกัน

- สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์สินเชื่อระยะสั้นนิยมเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ

3 สินเชื่อกู้เงินธนาคาร ประเภทความต้องการของผู้ขอรับสินเชื่อ

- สินเชื่อส่วนบุคคล เช่น บัตรเครดิตบัตรกดเงินสด เงินกู้ฉุกเฉินเหมาะกับการใช้แบบเร่งด่วน 

- สินเชื่อสำหรับธุรกิจเป็นสินเชื่อสำหรับธุรกิจกิจการห้างร้านเพื่อนำไปลงทุนหรือนำไปหมุนเวียน

- สินเชื่อสำหรับภาครัฐบาล สินเชื่อที่ให้บริการสำหรับภาครัฐในยามที่รัฐมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การจ่ายที่มีความจำเป็น

4 สินเชื่อกู้เงินธนาคาร ประเภทตามที่ผู้ให้สินเชื่อ 

- บุคคลเป็นผู้ให้ การกู้เงินสดเงินด่วนฉุกเฉินจากธนาคารให้ญาติ พี่น้อง หรือคนรู้จัก

- สถาบันการเงินเป็นผู้ให้ เช่น  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามและสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น

- หน่วยงานอื่น ๆ เป็นผู้ให้ เช่นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรกองทุนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

5. สินเชื่อกู้เงินธนาคาร แบ่งตามหลักประกัน

- สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน เป็นสินเชื่อที่ความเสี่ยงสูงเพราะไม่มีหลักประกันใด ๆ ค้ำประกันในการกู้ยืมแต่ก็เสี่ยงน้อยกว่าสินเชื่อนอกระบบ

- สินเชื่อที่มีหลักประกัน เป็นสินเชื่อที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าสินเชื่อที่คุณสมบัติของผู้กู้ไม่มีหลักประกันโดยมากสิ่งที่ใช้เป็นหลักประกันมักจะเป็นอสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ก็ได้

หลายคนยังคงกังวลใจที่จะกู้เงินกับธนาคารว่า ยื่นกู้แล้วจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ แล้วจะต้องทำอย่างไรถึงจะได้รับการอนุมัติได้ง่ายที่สุด วันนี้เรามีเคล็ดลับง่าย ๆ สำหรับการเตรียมตัวมากฝากกัน

1. จะต้องมีประวัติการชำระเงินที่ดี 
เพราะ ธนาคารจะทำการตรวจสอบข้อมูลสินเชื่อของเราจากเครดิตบูโร ของข้อมูลเครดิตแห่งชาติ เราจึงควรที่จะชำระค่างวดภาระหนี้สินอื่นๆให้ตรงต่อเวลา และไม่มีผิดนัดชำระหนี้เพื่อโอกาสในการตัดสินใจที่สูงขึ้นของธนาคาร

2. ต้องมีความสามารถในการชำระหนี้ 
เพราะธนาคารจะนำหนี้ที่เรามีอยู่มารวมกับสินเชื่อที่ขอกู้ใหม่แล้วพิจารณา ถึงความสามารถที่จะชำระหนี้ในแต่ละงวดฉะนั้นเราจึงควรเป็นหนี้ให้น้อยที่สุดก่อนการกู้เงินก้อนใหญ่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการอนุมัติให้ง่ายมากยิ่งขึ้น

3 มีรายได้ที่แน่นอนและถึงเกณฑ์ตามที่กำหนด และมีการหมุนเวียนในบัญชีที่สม่ำเสมอ

4. มีการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด 
ได้แก่ บัตรประชาชนหรือสำเนา บัตรที่ออกโดยราชการ สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง หรือ statement สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรก

ซึ่งเคล็ดลับง่ายๆ ประกอบกับ การเลือกยืมเงินธนาคาร ในโครงการสินเชื่อที่เหมาะสม แค่นี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการอนุมัติเงินกู้ธนาคารได้ง่ายเพิ่มมากขึ้น ในยุคปี 2022 และในปัจจุบัน หลายๆธนาคาร มี Application เป็นแอปให้ยืมเงิน ที่จะช่วยคำนวณถึงรายได้ภาระหนี้ของเราที่มีอยู่ ว่าจะสามารถทำการกู้เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินได้อีกหรือไม่ หรือถ้ากู้ได้จะได้วงเงินประมาณเท่าไหร่ ที่สามารถกู้ยืมได้ รวมไปถึงจำนวนเงินที่จะต้องผ่อนชำระต่อเดือน และระยะเวลาที่จะต้องชำระ ว่านานเท่าไรและหากคุณสนใจที่จะกู้เงินสดจากธนาคาร ให้มีโอกาสอนุมัติได้ง่ายมากที่สุด แนะนำ ดูที่นี่