อยากกู้เงินทำธุรกิจ ต้องทำยังไง?

คงไม่มีใครอยากเป็นลูกจ้างไปตลอดชีวิต ใคร ๆ ก็อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ที่เป็นอาชีพอิสระ ถึงแม้จะเป็นธุรกิจเล็ก ๆ ก็ยังดี คุณเองเป็นหนึ่งในนั้นใช่หรือไม่ ถ้าคำตอบคือ “ใช่” แต่ยังไม่มีเงินทุนเพียงพอ ลองอ่านคำแนะนำจากเราดู เพราะเรากำลังจะเสนอแนะวิธีการกู้เงินทำธุรกิจจากธนาคาร เพื่อช่วยให้คุณได้รับการอนุมัติจากธนาคารในวงเงินเงินด่วนฉุกเฉินที่สูงได้ไม่ยาก

หากคุณกำลังมองหาวิธีการกู้เงินทำธุรกิจที่ต้องใช้วงเงินค่อนข้างสูง คงหนีไม่พ้นการกู้เงินจากธนาคาร หรือการมองหาสินเชื่อ SME ซึ่งสำหรับนักธุรกิจมือใหม่แล้ว การยื่นกู้เงินทำธุรกิจก็เหมือนกับการมองหางานใหม่ ที่ไม่รู้ว่าเอกสารที่เรายื่นไปจะโดนในบริษัทหรือไม่ เช่นเดียวกับการกู้เงินกับธนาคารทุกเอกสารที่คุณยื่นจะมีผลกับการพิจารณาทั้งสิ้น

ในส่วนของวงเงินและการคิดอัตราดอกเบี้ยในการกู้เงินทำธุรกิจในปี 2565 นั้นจะขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร และขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อที่คุณเลือกไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อธุรกิจ หรือสินเชื่อกู้เงินธนาคารซื้อรถ โดยเฉพาะวงเงินที่คุณจะได้รับจะขึ้นอยู่กับทั้งมูลค่าของหลักประกัน ความสามารถในการชำระหนี้ในแต่ละเดือน โดยส่วนใหญ่จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ร้อย 3-3.99 ใน 1-2 ปีแรก หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะเป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

แน่นอนว่าปัจจัยแรกที่ธนาคารจะเลือกพิจารณาสินเชื่อ SME  สำหรับผู้ประกอบการใหม่ก็คือ ความสามารถในการทำธุรกิจ คุณจะต้องแสดงตัวตน และมีแผนในการทำธุรกิจที่ชัดเจน รวมถึงมีการวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพแวดล้อม ความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะแผนทางด้านการเงินที่ต้องมีความชัดเจนว่า ธุรกิจของคุณจะต้องสามารถทำกำไรได้แน่นอน เพราะหากแผนธุรกิจของคุณไม่สามารถทำให้ธนาคารเห็นได้ว่า การกู้เงินทำธุรกิจครั้งนี้ของคุณมีวิธีการจัดการที่ได้ผล และมีกำไรได้จริง รับรองว่าการกู้เงินทำธุรกิจครั้งนี้ของคุณอาจไม่ได้รับการตอบรับจากธนาคารได้

ต้องยอมรับว่าในปี 2022 นี้มีธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจต่าง ๆ และต้องปิดตัวลงมากมาย โดยเฉพาะธุรกิจ SME ทำให้หนี้ที่บริษัทเหล่านั้นกู้มาจากธนาคารกลายเป็นหนี้เสีย ดังนั้นเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับธนาคาร คุณจะต้องแสดงให้ธนาคารเห็นว่าคุณจะสามารถชำระหนี้ได้จริง คุณจะต้องมีแผนในการชำระหนี้ที่รัดกุม และมีแหล่งที่มาของเงินที่น่าเชื่อถือ คุณอาจจะต้องกำหนดอย่างชัดเจนในแผนธุรกิจของคุณว่าจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้จริงมากน้อยแค่ไหน รวมถึงแสดงหลักฐานสภาพคล่องของบัญชีผู้กู้ว่ามีการเดินบัญชีต่อเดือนมากน้อยเท่าไหร่ โดยสามารถแสดงที่ธนาคารหรือทางแอพเงินด่วนออนไลน์ก็ได้

และสุดท้ายวิธีการพิจารณาการกู้เงินทำธุรกิจของคุณก็คือ นโยบายการให้สินเชื่อของธนาคาร ซึ่งธนาคารแต่ละแห่งจะมีนโยบบายในการให้สินเชื่อที่ไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาพคล่องของธุรกิจปัจจุบันด้วย อย่างในปี 2565 ที่เกิดวิกฤตการณ์ขึ้นมากมาย ทางธนาคารอาจมีนโยบายออกมาช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ SME ทำให้การกู้เงินทำธุรกิจของคุณมีโอกาสผ่านการพิจารณามาขึ้นได้

นอกจากแผนธุรกิจที่อาจเป็นส่วนสำคัญสำหรับการกู้ทำธุรกิจจากธนาคารแล้ว เอกสารอื่น ๆ ที่คุณจะต้องเตรียมเบื้องต้นได้แก่

  1. รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน

  2. รูปถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน

  3. ใบจดทะเบียนประกอบกิจการ

  4. รูปถ่ายของบริษัท และออฟฟิศ

  5. หลักฐานการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน

  6. หลักประกันตามที่ธนาคารกำหนด

ต้องไม่ลืมว่าวิธีการขั้นตอนในการอนุมัติของธนาคารจะช้า หรือเร็วแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับเอกสารของคุณที่ต้องเตรียมว่าถูกต้องครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนดหรือไม่ด้วยส่วนหนึ่ง หลังจากนั้นทางธนาคารอาจมีการส่งเจ้าที่ลงไปตรวจสอบเพื่อสำรวจความน่าเชื่อถือของกิจการของคุณอีกครั้ง ก่อนที่ทำการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้กับคุณ

คุณไม่ผิดที่คิดอยากจะเป็นเจ้าของกิจการ แต่ยังขาดเงินลงทุน แต่การกู้เงินทำธุรกิจสำหรับมือใหม่นั้น อาจดูเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก หากคุณสนใจและกำลังมองหาวิธีกู้เงินทำธุรกิจเพื่อให้ได้วงเงินที่สูง ดอกเบี้ยที่ต่ำ ทั้งจากแหล่งเงินกู้นอกระบบและในระบบสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่